26 Ocak 2017 Perşembe

Roma İmparatorluğu Nasıl Kuruldu? Roma Tarihi

Roma İmparatorluğu Nasıl Kuruldu? Roma Tarihi

Roma Devleti, Kuzey Afrika ve Asya’daki medeniyetlerden farklı olarak en üst düzeydeki köleci devleti kurdu. Roma’da köleler maddi servetin başlıca üreticisidir. Efsaneye göre 300 klan kendi içlerinde küriler (10 klandan oluşan boylar) halinde birleşen aşiretler Roma Devletini kurdular.

İlk başlarda klan aristokrasisinin krallarıyla yönetilen bu toplum daha sonra halkın savaşımı ve bazı haklar elde etmesiyle, borç yüzünden köleleşmenin kalkması gibi,cumhuriyet yönetimine geçti.

Roma Senatosu


Roma Senatosu


Roma’da en yüksek yönetim birimi senatoydu ve kral yerini önce pretörler (yargıçlar) daha sonra da konsüller denen yüksek görevlilerin iktidarına bıraktı. Roma İtalya yarımadasından çıkma kararını verdiğinde ilk olarak kuzey Afrika’nın köleci toplumu Kartaca’ya savaş açtı Kartaca’nın Milattan Önce 146’da çökmesi ile batı Akdeniz’de Roma egemenliği oluştu.

Sonra yapılan birçok savaş ile birlikte tüm Akdeniz Roma egemenliğine geçmiştir. Ülkede kölelerin acımasızca sömürülmesi isyanlara sebep olmuştur örneğin Spartaküs isyanı M.Ö 74 yılında patlak vermiş ve sömürücülerin baskısına karşı amansız savaşımların simgesi olarak kalmıştır.

Roma Askerleri


Roma Cumhuriyeti


Cumhuriyet M.Ö 1. Yüzyıl’ın yarısına doğru Roma’nın kurduğu köleci imparatorluktaki köle sahiplerinin egemenliğini sürdürecek güçte olmadığı için sıkıntıya düştü. Köle sahipleri bu yüzden kendi durumlarını sağlamlaştıracak bir diktatörlükten başka çare göremiyorlardı ve öyle de oldu. Roma devleti yeni yapısını Jul Sezar’ın oğlu Octavius’un himayesinde buldu.

Roma İmparatorluğunun Kuruluşu


Senato hala en yüksek organ ama Octavius da, Augustus adıyla Roma’nın efendisi idi. Çünkü Octavius, Augustus (Halkın Güneşi) adıyla kendini imparator ilan etmişti.

Bu diktatörlüğün himayesinde Roma imparatorluğu Milattan Sonra 1’in ikinci yarısında ve M.S 2. Yüzyıl’da tarihinin en güçlü dönemini yaşadı. Fakat çözülmenin belirtileri de aynı zamanda ortaya çıkmaya başlamıştı köleci toplum zayıflamaktaydı ve Roma’nın çöküşü de diğer bütün devletlerde de olduğu gibi yavaş yavaş oldu.

Köleci toplumun yıkılışının başlıca sebepleri kölelerin verdiği zararlar oldu köleler baskı altında çalıştıklarından yaptıkları işe hiç özen göstermiyor ve sonucuyla hiç ilgilenmiyorlardı. Tarım aletlerini hoyrat kullanıyorlar zarar veriyorlardı köle sahiplerinin onları denetlemek için bir örgüt kurması gerekliydi ve bu her geçen gün daha da büyük bir maliyet gerektiriyordu.

Buna ilaç olarak ise kolon sistemi getirildi kolonlukta her köleye çalışması için alet ve alan sağlanıyor ve ürettikleri ürünün bir kısmı onlara veriliyordu bu da kölelerin yaptıkları işle biraz daha ilgili olması sonucunu doğurdu. Ama sistem bunalıma sürükleniyordu köle emeğinin üretiminin düşüklüğü kölelerin azat edilmesiyle sonuçlanıyordu.

Bazı kölelerin üstünde uygulanan kolon sistemi ise özgür köylüler ile kölelerin durumunu birbirine yakınlaştırmıştı. Bazen özgür köylüler de kolon durumuna düşüyorlardı. Zanaat loncaları da zayıflamıştı. 3. Yüzyıl’da İsyan eden köleler İspanya’yı ele geçirmişti.

Roma’nın nasıl Cumhuriyetten, bir İmparatorluğa evirildiği konusunda derinlemesine bilgi için Roma İmparatorluğu Hakkında Bilgi Ve Harita yazısına bakmanızı öneririm.

Bizans Başkenti Konstantinopolis 


İmparator Konstantin Ve Konstantinopolis


Toprak sahipleri yani köleciler bütünlük içinde değildi büyük toprak sahipleri küçükleri ezmeye çalışıyordu. Toplumsal çelişkiler siyasal çelişkiler ile karışıyordu. 4.Yüzyıl’da Konstantin’in hükümdarlığı döneminde kolonlar çalıştığı toprağa bağlandı artık onların çocukları ve torunları da aynı toprağı işlemek zorundaydı. Kolonun köleden bir farkı kalmaması bunalımı arttırdı artık güçlü halk ayaklanmaları ile başa çıkılmıyordu ve nihayet 395’de İmparator Theodosius’un ölümüyle imparatorluk iki parçaya ayrıldı. 

Bizans Askerleri


Bizans İmparatorluğu’nun Kuruluşu


395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesi ile Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu ortaya çıktı. Doğu Roma İmparatorluğu, günümüzün modern tarihinde, Bizans İmparatorluğu olarak bilinmektedir. 

Doğu Roma veya diğer adıyla Bizans 1000 yıldan fazla yaşamış köklü bir devlettir. Bilindiği üzere Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ile tarihe karışmıştır. Bu konuda daha fazla bilgi için Bizans İmparatorluğu Hakkında Bilgi Ve Haritası yazısına göz atmanızı öneririm.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder