30 Eylül 2016 Cuma

Where To Stay And What to Do in Istanbul

Hotels In Istanbul

Istanbul is one of the largest city in the Europe and Middle East with the population of nearly 15 million inhabitans. It's a very dynamic city with its industry, commerce, tourism and all kind of business that you can imagine. This city is simply the heart of the Turkey.

Chain Hotels


For the last couple of years, with growing speed, many hotels are opened. Famous brands like Kempinsky, Swiss, Hilton, Mandarin Oriental, Raffles, Four Seasons, Hyatt, Marriot are just like racing each other to open another hotel under their brand.

There used to be one Four Seasons at Sultanahmet and now there are two. Second one is opened in Bosphorus. Same thing is for Hilton, they recently opened another hotel in the Asia Side (Kozyatağı). Marriot had one in Kozyatağı and opened another one in Şişli (European Side)

Four Seasons Hotel In Istanbul


So Where To Stay In Istanbul?!


So it's not that easy to decide where to stay in Istanbul before you have an idea about Istanbul hotels or whether you should stay in Sultanahmet or Taksim, you can read the useful article in the link above.

Sultanahmet


Simply saying: If you want to be near to the main touristic attractions like Grand Bazaar, Hagia Sophia, Blue Mosque, Topkapı Palace; you should consider staying in the Old part of Istanbul which is widely known as the Sultanahmet Area.

Taksim


If you are looking for going out and feel the energy of the city, if you want crowds walking around you; you should consider staying in Taksim Area.


Beware of Noise


For a good accommodation in Istanbul, there one fact, you should be careful about hotel's location. Sometimes the area is bustling with people and cars, and the noise is almost unbearable. Just be careful about the hotel's street, it should not be a boulevard or a avenue or any busy street of that kind.

If you are a new generation customer, probably you will be using the internet very often. So consider checking the hotel locations through google map, and try to find some REAL reviews through trip advisor or booking.com

I meant by saying REAL comments, it should be genuine. There are a lot of fake comments in Istanbul Trip Advisor pages so you should be careful about it though.

Istanbul City view


Good Hotel and Experienced Tour Guide


If your hotel is good and if you would have a good tour guide in Istanbul then you already guaranteed a great holiday. Actually it's really needed to have somebody beside you when shopping. It's not easy to deal with shopkeepers in Istanbul because they have so many tricks to entice you.

A good hotel and private tour guide must have things in Istanbul to save your time and money. This is one of the largest city in the world do not forget about that!

While I was browsing through the internet, I came across to this nice article about what you need to know in the city. These articles that I gave the links of so far, can help you planning a nie and safe Istanbul trip. Leave it to the experts and make yourself comfortable.

Bosphorus Tours


Fun Things To Do In Istanbul

Bosphorus Cruise Tours come number one thing when you want to do something to have fun and enjoy. So be sure that you get the best tour. You can also have a look trip advisor bosphorus advices to make sure about what to do in Bosphorus and what to see there. 

It's important to decide whether should you take the government ferry (Istanbul Şehir Hatları) or the private one. (Turyol Bosphorus Tours)

Hope you have a great time in my hometown. Enjoy your time in Istanbul

Serhat

29 Eylül 2016 Perşembe

Büyük Selçuklu Devleti


Batı Türklerinin Ataları: Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Türkler Orta Asya’da çok uzun seneler at sürdüler ve birbiri ardına çok geniş topraklara yayılan devletler kurdular. Göçer ve savaşçı bir kavim olan Türkler, dönemin Moğol kavimleri ile asırlarca yan yana yaşamışlardır. Moğollar ve Türkler evlilik yoluyla bağ kurmuş ve beraber harp etmiş olduğu gibi, bazen de birbirileri ile çatışmışlardır.

Çin Seddi adıyla meşhur, binlerce kilometre uzunluğundaki yüksek duvar, bu ziyadesiyle hareketli ve atak savaşçıların bitmez tükenmez akınlarına önlem olarak dikilmiştir.


11.Yüzyıl’da Orta Asya’dan, Batı istikametine göçen Türk boyları, Pers (İran) topraklarındaki İsfahan kentinde kültürel açıdan ileri, tüm inançlara hoşgörü ile yaklaşan ve askeri anlamda oldukça güçlü bir devlet inşa etmiştir.  Büyük Selçuklu Devleti adıyla bilinen bu yeni devlet, Bağdat’ta ikamet eden Abbasi halifesi tarafından İslam’ın savunucusu ilan edilmiş ve kutsal toprakları etkisi altına almıştır.Selçukluların Bizans Kapılarına Dayanması


Abbasi Halifesi’nin, Büyük Selçuklu Devleti’nin başındaki Tuğrul Bey’e, “Doğu’nun ve Batı’nın Büyük Kralı” unvanını vermesi ve devletin hudutlarını batı istikametinde genişletmeye başlaması, bölgede siyasi tansiyonu her geçen gün artırmaya başladı.

Günümüzde Bizans İmparatorluğu olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu, Selçuklular gelene kadar bölgenin kesin anlamda süper gücüydü. Ancak Tuğrul Bey dönemi ile başlayan Selçuklu Devleti’nin toprak genişlemesi, kendisinden sonra gelen Alp Arslan döneminde zirveye ulaştı. Ermenistan ile Gürcistan topraklarının ele geçirilmesiyle, Bizans İmp. ve Selçuklu Devleti arasında büyük bir harbin patlak vermesi kaçınılmaz hale geldi.Selçukluların Batıya Göç Haritası

Devlerin Çarpışması: Malazgirt Meydan Muharebesi


1071 yılında Sultan Alp Arslan’ın Selçuklu ağırlıkla süvarilerden oluşan ordusu ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in (Romanos Diogenes IV) lejyonları, Van Gölü yakınlarındaki Malazgirt ovasında karşı karşıya geldiler. Bizans ordusu, Selçuklu birliklerinden sayıca çok  üstündü. Ancak Selçuk ordusunun çoğunlukla atlı süvarilerden oluşan yapısı ve hızlı hareket kabiliyeti, Alp Arslan’a çok önemli bir avantaj sağlıyordu.

Sultan Alp Arslan çok güçlü karaktere sahip bir liderdi. Savaşlardaki ataklığı ve başarısı, ona halk içinde Alp (Yiğit & Kahraman) unvanını kazandırmıştı. Oldukça iyi eğitimli ve bilge bir serdardı.


Romen Diyojen ise Bizans’ın siyasal ve askeri anlamda çöküşte olduğu bir dönemde tahta geçmiş, asker kökenli bir sezardı. Cesur ve gözü pek biri olarak bilinmesinin yanında tavizsiz ve katı yapısı ile tepki çekiyordu. Yaptığı doğru askeri hamleler ile Bizans’ı az da olsa kendine getirmiş, fakat katı karakteri sebebiyle Konstantinopolis’in soylu halkı tarafından pek kabul görmemişti.


Bizans İmparatorluğu, taht mücadelesinin çokça yaşandığı, saray entrikaları ile ünlü bir İmparatorluktu. Tahta aday Doukas Hanedanı, Romanos’tan nefret ediyor ve arkasından bin bir çeşit dolaplar çeviriyordu. Malazgirt Savaşı onlar için bulunmaz bir fırsat oldu. Ordunun içinde üst sınıfa mensup elemanları bulunan bu soylu aile, açıktan açığa imparatora ihanet etti ve savaşta onun gücünü kırdı.Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu Sancakları

Malazgirt Savaşı çok çetin bir savaş olarak cereyan etti.. İki taraf da bu savaşı ölüm kalım meselesi olarak görmekteydi. Bu sebeple ölümüne savaştılar. Bizans ordusunda General Andronikos Doukas, harbin en ölümcül anında ordunun kanat savunmasını bozdu ve adamları ile geri çekilmeye başladı. Kaçarken İmparatorun öldüğünü söylüyordu. Bu söylenti Bizans ordusunda büyük bir sarsıntıya sebep oldu. Durumu hemen fark eden Sultan Alp Arslan, zayıflayan kanatlardan Bizans ordusunu doğru kuşatma harekatı yaptı. Merkezdeki Romen Diyojen ve askerleri Selçuklu atlıları tarafından sarıldı ve amansızca biçildi. Bizans ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.


Bu esnada İmparatoru vermemek için merkez hattında ölümüne savaşan Baltık ülkeleri (İskandinavya) asıllı askerlere de bir not düşmekte fayda var. “Varangian Guards” adıyla bilinen bu üst düzey birliğin askerlerinden bir tanesinin imzası, Ayasofya’nın ikinci katında “Viking Yazısı” adıyla sergilenmektedir. İmparatoru esir vermemek için canhıraş bir biçimde çarpışmışlardır.


Nihayetinde, İmparator Romanos, Selçuklu askerleri tarafından esir alınır ve Alp Arslan’ın huzuruna getirilir. Roma İmparatoru’nun esir alınması, Orta Çağ dünyasında büyük bir ses getirmiştir. Alp Arslan yüklü bir tazminat ödemesi ve ağır şartlarda bir barış antlaşmasını kabul etmesi karşılığında İmparatoru serbest bırakır.


Ne var ki, Romanos Diogenes; Doukas hanedanı tarafından başkente varamadan esir alınır ve gözlerine mil çekilip kör edilerek, İstanbul’un adalarından birinde (Kınalıada) manastıra hapsedilir.Selçuklu Mimarisine Güzel Bir Örnek Four Seasons Sultanahmet


Selçukluların Yükselişi ve Çöküşü


Alp Arslan’ın Malazgirt Muharebesini kazanması, Anadolu’daki Bizans savunmasını tamamen yok etmiştir. Bizans Devleti kendisini toplamaya zaman bulamadan Selçuklular Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun büyük bir kısmını ele geçirirler.

Alp Arslan ve oğlu Melikşah döneminde kudretinin zirvesine erişen ve altın yıllarını yaşayan Selçuklu Devleti, 1192’de Melikşah’ın vefatından sonra gerilemeye başlar.


Haçlı seferlerinin başlaması ile dalga dalga gelen büyük Haçlı birlikleri, Anadolu’daki Selçuklu gücünü yok eder ve Bizans kaybettiği toprakların bir kısmını geriye kazanır. Doğudan ise diğer Türk kavimlerinin baskınlarına maruz kalan Selçuklular, merkezi yönetimi muhafaza edemez ve parçalanır.Selçukluların ardından Türk Beylikleri Haritası


Selçuklular Devleti’nden, Osmanlı İmparatorluğu’na


Selçuklu İmparatorları, Bizans’ı iki yüzyıl önce doğudan kuşatmış ve yenilgiye uğramıştı. Kaderin ilginç bir cilvesi olarak kendileri de aynı akıbete uğramaktan kaçamadılar. Doğudan göç eden kavimlerin sınırlarda yarattığı baskı ile yıpranan Selçuklular, Moğolların güçlü akınlarına dayanamadılar ve Kösedağ Savaşı’nda büyük bir mağlubiyete uğradılar.

Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra birçok Türk Beyliği ortaya çıktı. Bu beyliklerin içinden güçlü ve savaşçı yapısı ile öne çıkan bir beylik vardı. Osmanlı Beyliği ve onun kurucusu Osman Gazi, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devletlerinden birinin doğuşuna ön ayak oldu.


Günümüzde Osmanlı İmparatorluğu Tarihi okullarda ağırlıklı ders konusudur. Selçuklu Devleti'nin tarihini ise maalesef Osmanlı kadar iyi bilmiyoruz. Bunun tasnifi de yeterince yapılmış değil.


Selçuklu Devleti ile ilgili google'ın yurt dışı arama sonuçları oldukça yüksek ve yoğun. İngilizce'de Seljuk Turks veya Seljuk Empire adıyla bilinen Selçuklular, Orta Asya ve Orta Doğu'nun da kaderini değiştiren bir devlet olduğu için, uluslar arası camiada dikkat çekiyor.


Selçukluların halen gözlenebilen tarihi mirası, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gözlemlenebilir. Türklerin Bizans ile etkileşime geçmeden ve Ayasofya gibi kubbeli binalar inşa etmeden önceki, Orta Asya mimarisinin izlerini taşırlar. İstanbul'da İbrahim Paşa Sarayı'nın içindeki Türk İslam Eserleri Müzesi bu mirası deneyimlemek için eşi bulunmaz bir yerdir.


Serhat Engül

Hagia Sophia An Architectural Revolution

Hagia Sophia An Architectural Revolution

The construction of this incredible church had begun to in 532 and surprisingly completed in 537. 5 years only! It was commissioned by the Byzantine Caesar Justinian to brilliant architects of 6th the century. Reportedly 11.000 thousand people engaged in the construction process.

Their names were Anthemios and Isidoros. These two clever architects not only built the largest structure of humanity until then but also charmed the people of Constantinople as well. The excitement and curiosity created by Hagia Sophia went on for centuries after its construction. The temple served as the largest and tallest religious building of Byzantine Empire for a thousand years.Once Greatest Temple Of The World


Hagia Sophia Was Built On The Top Of Megale Ecclesia

Due to the destruction of the previous church by a riot in the same place, Hagia Sophia had been built. Named as Nika, this violent riot took place during the reign of powerful emperor Justinian. During this riot, the city was entirely damaged by over 30.000 rebels and Megale Ekklesia Chuch, which was placed there before Hagia Sophia, was taken down. The ancient columns and altars still at the garden dating back to this ancient era. Belisarius, who was summoned by Justinian to finist the riot, suppressed the rioters by killing around 30000 people.

Afterwards, Justinian intended a new church of the city and Hagia Sophia (The Church Of Holy Wisdom) the largest temple with tallest dome world ever seen, was built.Hagia Sophia Interior


Greatest Temple In The Christendom

Hagia Sophia was the largest cathedral in Christendom for a 1000 years. Justinian’s beloved church remained as the largest temple of the world till St. Peter’s Basilica was made in Rome in 17th century. It was a legendary building during the medieval age. Hagia Sophia’s massive dome (55 meters high) was a bold engineering feat in the 6th century and Anthemios and Isidoro (architects) still admire Hagia Sophia architecture which represents creations & innovations.

Ottoman Sultan Mehmet II (Conqueror) converted the church into a mosque soon after the seizure of the Constantinople in 1453. Classical Ottoman Mosques also built afterwards that was inspired by the architectural creations of Hagia Sophia.Marvelous Interior Design Of Hagia Sophia

Hagia Sophia opening hours during the high season are as follows:


15 April to 30 September: 09:00 am to 19:00; the last entrance at 18:00


Hagia Sophia visiting hours during the low season are as follows:


1 October to 14 April: 09:00 a.m. to 17:00; the last entrance at 16:00


The museum is closed on the first day of the Ramadan Feast (Ramazan), and several days of Sacrifice Feast (Kurban)


Ticket price 40 Turkish Lira; children under the age of 12 can get there for free. (Please note that the passport is needed for free ticket)Hagia Sophia From The Park


A coffee break after Hagia Sophia Tour

Hope you would have a great time in the Hagia Sophia which is the common inheritance of the people of the world.

By Istanbul Tour Guide Serhat