21 Nisan 2016 Perşembe

Bizans İmparatorluğu Nasıl Kuruldu?

Bizans Nasıl Kuruldu?

İmparatoru Büyük Konstantin, Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Roma'nın barbar istilalarına karşı zayıf ve savunmasız olduğuna karar verdi ve akabinde imparatorluğun merkezini doğu vilayetlerine taşımaya karar verdi.

Bu amaçla küçük bir Yunan şehir devletini (Byzantion - Byzantium) gözüne kestiren Konstantin, büyük bir yeniden inşa işine girişip, bu küçük yunan kentini, dev bir imparatorluk başkentine (Roma'nın dengi) dönüştürdü. bu şehir şu adla anılmaya başlandı: Konstantinopolis, yani Konstantin'in şehri.

İmparator Theodosius’un Roma İmparatorluğu'nu, oğulları Honorius (batı roma) ve Arkadius (doğu roma) arasında pay etmesi ile Konstantinopolis şehri (Bugünkü İstanbul), Doğu Roma’nın başkenti oldu. (M.S. 395)

Batı Roma 476’da, got istilası ile nihai olarak yok olduğunda, Doğu Roma ve Konstantinopolis, ekonomik ve siyasi olarak büyük canlılık gösteriyordu. Bunun sebebi de, Doğu eyaletlerinin barbar istilalarından Batı kadar etkilenmemiş olması ve Antik Yunan (helenistik) medeniyetinden aldıkları siyasal ve kültürel mirası halen koruyor olmasıydı.

Roma İmparatorluğu'nun İkiye Bölünmesi

Aslında bu olaylar İmparator Konstantin'in 150 yıl önce öngördüğü barbar istilasıdır.  Konsantin'in merkezi Doğu'ya taşımasının başlıca sebebidir. Bu dehası sebebiyle, Bizanslılar onu ilk imparator ve ataları olarak kabul etmişlerdir. Tabi bir diğer sebebi de, hristiyanlığı kabul eden ve siyasal/sosyal temellerini inşa eden imparator olması da olabilir.

Bizans'ta işlenen toprak üstüne konulan yüksek vergilendirme sebebi ile işçiler ve çiftçiler büyük toprak sahiplerine sığınmış ve derebeylik denilen ortaçağ usülü toprak rejimine yol açmışlardır.  Bu sebeple İstanbul'un fethedilmesi, bazı kaynaklarda, derebeylik rejiminin sonu ve Ortaçağ'ın bitişi olarak kabul edilir.

Neden Bizans İsmi Verildi? 

Bizans ismi, Doğu Roma’ya yakın çağda tarihçiler tarafından verilmiş bir isimdir. İstanbul’un ilk adı olan Byzantium (Türkçe kaynaklarda sıkça Byzantion olarak geçer) adından türetilmiştir.

Oysa Bizans'ın İmparatorları kendilerini Antik çağlardaki Roma İmparatorluğu’nun mirasçısı olarak görmüş ve kendilerini Sezar olarak adlandırmışlardır. İstanbul'un Bizans asıllı tebaası ise günümüze kadar gelen bir deyim ile Romalı anlamında"Rum" olarak adlandırılırlar.

Bizans İmparatorluğu Tarihi oldukça ilgi çekici bir konudur. Taht kavgaları ve karışıklıklar ile günümüzün meşhur dizisi Taht Oyunları'nı aratmayan bir tarihi vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder